Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Παλιό Μικρό χωριό

Χτισμένο το 1934 με τις προσπάθειες και την προσωπική εργασία των κατοίκων του χωριού χρησιμοποιώντας υλικά από την περιοχή, όπου στεγάζεται στο πρώην Δημοτικό σχολείο βρίσκεται το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο του Παλιού Μικρού χωριού.

Ο βασικός στόχος του Μουσείου είναι η διάσωση και διάδοση της ιστορικής κληρονομίας του Μικρού χωρίου. Τα εκθέματα του Μουσείου εκτίθενται σε πέντε αίθουσες, όπου προέρχονται από δωρεές κατοίκων του Μικρού χωριού παρουσιάζοντας την καθημερινή ζωή, των μικροχωριτών αλλά και η συνεισφορά τους, στους αγώνες από την επανάσταση του 1821 ως τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και την εθνική αντίσταση, για δημοκρατία και ανεξαρτησία. Οι κατηγορίες που κατατάσσονται τα εκθέματα είναι συλλογές που περιλαμβάνουν ιστορικά έγγραφα αυτοβιογραφικά κείμενα και οι γραπτές προσωπικές μαρτυρίες κατοίκων του χωριού που αναφέρονται σε περιστατικά και εμπειρίες σε χρόνια πολέμου ή ειρήνης, φωτογραφικό υλικό, ονόματα αγωνιστών, πεσόντων, εκτελεσθέντων και θυμάτων, εικόνες από την κατοχή, το χρονικό της ιστορικής μάχης του Μικρού Χωριού, απομεινάρια από το τυπογραφείο της Εθνικής Αντίστασης, αλλά και οικιακό και αγροτικό εξοπλισμό.

 Αυτοβιογραφικά κείμενα και γραπτές προσωπικές μαρτυρίες κατοίκων του χωριού έχουν ξεχωριστή αξία, τα οποία αναφέρονται σε περιστατικά και εμπειρίες, τραγικές ή ευχάριστες, σε χρόνια πολέμου ή ειρήνης, που χαράχτηκαν στη συλλογική μνήμη. Τα κείμενα αυτά γράφτηκαν από απλούς ανθρώπους για να μείνουν, να μην ξεχαστούν πότε, κυρίως αυτά τα γεγονότα και όχι οι ίδιοι οι άνθρωποι.

Στο Μουσείο προβάλλεται βίντεο-ταινία, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, με περιεχόμενο τις κύριες φάσεις εξέλιξης του Παλιού Μικρού Χωριού και περιέχει μία βιβλιοθήκη, η οποία φιλοξενεί βιβλία με περιεχόμενο που εστιάζεται στο Παλιό Μικρό Χωριό, την Ευρυτανία και την Ρούμελη.